Online lessen zelfverdediging

Les 1: Introductie, afspraken & valbreken

Deze les dient ter introductie tot de cursus. Daarnaast maken we enkele afspraken met elkaar voor het vergroten van de veiligheid en zodat je het maximale haalt uit de cursus. Als laatste leren we in deze les ook valbreken.

NB:
Er is een belangrijke beslissing die je zo snel mogelijk moet nemen: namelijk de beslissing om, indien nodig, geweld toe te passen. Ga hier niet pas over nadenken op het moment dat je te maken hebt met een gevaarlijke situatie, want op dat moment heb je er misschien niet de tijd voor. Neem de beslissing nu: in welke situatie ben je bereid geweld toe te passen voor zelfverdediging? Probeer nu alvast een heldere grens voor jezelf te bepalen.

Als je het moeilijk vindt om deze beslissing te nemen, dan is het goed om te bedenken waarom zelfverdediging belangrijk is. Denk hiervoor eerst aan iemand waar je veel van houdt, bijvoorbeeld je zoon, partner, zus, moeder of goede vriend. Bedenk nu wat je zou doen als iemand hem of haar tegen de grond zou slaan en vervolgens zou trappen: ben je bereid geweld toe te passen om het te stoppen? Waarschijnlijk wel!

Deze kracht moet je toepassen voor zelfverdediging: bescherm jezelf zoals je iemand waar je van houdt zou beschermen!

Wat zegt de wet over zelfverdediging? Dit staat in het artikel noodweer in het Wetboek van Strafrecht. Noodweer is een strafuitsluitingsgrond. Het gebruik van geweld is een strafbaar feit, maar als je dit doet om direct gevaar te stoppen, dan ben je niet strafbaar. Let wel op: door je te beroepen op noodweer geef je toe schuldig te zijn aan het gebruik van geweld! Zorg er dus voor dat je goed kan verwoorden waarom er sprake zou zijn van noodweer.

Volgens de wet is er sprake van noodweer als jij geweld gebruikt om direct gevaar tegen jezelf of een ander te stoppen. Hierbij moet het geweld dat je gebruikt voor zelfverdediging in verhouding staan tot wat je wordt aangedaan.

Hiernaast is er ook nog een andere strafuitsluitingsgrond: noodweerexces. Dit is van toepassing wanneer het geweld dat tegen je wordt gebruikt een hevige gemoedsbeweging veroorzaakt, waardoor je meer geweld gebruikt dan noodzakelijk. Je bent dus niet strafbaar als je duidelijk hebt kunnen maken dat je te veel geweld hebt gebruikt als gevolg van een hevige gemoedsbeweging, die op zijn beurt weer is veroorzaakt door het geweld dat tegen jou is gebruikt.